Summer Nostos FestivalSummer Nostos Festival

Δραστηριότητες για Παιδιά & Οικογένειες

Παιχνίδια Ισορροπίας

Αθλητισμός

24, 26 Ιουνίου 2019 , 18.30 - 20.30, Εσπλανάδα

Παιχνίδια Ισορροπίας

Μια από τις πιο σημαντικές κινητικές δεξιότητες του ανθρώπου είναι η ισορροπία. Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες καλούνται σε μία σειρά μικρών και γρήγορων δοκιμασιών - παιχνιδιών ισορροπίας στην περιοχή της Εσπλανάδας. Για να δούμε, πόσο καλοί είστε στην ισορροπία; Δοκοί, βραχάκια, ισορροπητικά αντικείμενα και αλλά πολλά παιχνίδια σας περιμένουν.

Με σειρά προτεραιότητας
Ηλικίες 4 ετών και άνω

Συντελεστές:
Αναγέννηση & Πρόοδος