Summer Nostos FestivalSummer Nostos Festival

Δραστηριότητες για Παιδιά & Οικογένειες

Βρέξ' τους 'Ολους

Ψυχαγωγία

29, 30 Ιουνίου 2019, 18.30 - 20.30, Στίβος

Βρέξ' τους 'Ολους

Μια σειρά παιχνιδιών με πολύ νερό θα επαναφέρει στις μνήμες όλων το μπουγέλο που παίζαμε μικροί, όταν τελείωνε το σχολείο. Νεροπίστολα, νερόμπομπες, νερομεταφορές σας περιμένουν στον Στίβο για παιχνίδι και διασκέδαση.

Με σειρά προτεραιότητας
Ηλικίες 4 ετών και άνω

Συντελεστές:
Αναγέννηση & Πρόοδος