Summer Nostos FestivalSummer Nostos Festival

Δραστηριότητες για Παιδιά & Οικογένειες

Εκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για Παιδιά

Εκπαίδευση

30 Ιουνίου 2019, 18:30-20:30, Πανοραμικά Σκαλιά

Εκπαίδευση Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης για Παιδιά

Η σπάνια ευκαιρία μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας με στόχο την εξοικείωση των παιδιών με τις τεχνικές και τις διαδικασίες της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και της ευαισθητοποίησης όλων μας για την προσφορά στη ζωή. Εξειδικευμένο προσωπικό με τον απαραίτητο εξοπλισμό θα δώσει τη σωστή καθοδήγηση στα παιδιά, στέλνοντας το μήνυμα πως με μία στοιχειώδη εκπαίδευση, μπορούμε να σώσουμε μια ζωή.

Με σειρά προτεραιότητας
Για παιδιά 10 ετών και άνω

Συντελεστές:
Αναγέννηση & Πρόοδος
Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προ-νοσοκομειακής Φροντίδας και τον οργανισμό Kids Save Lives