Summer Nostos FestivalSummer Nostos Festival

Εθελοντισμός Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητοί Φίλοι,

Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας να υποστηρίξετε εθελοντικά τις δράσεις του «Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος» και της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» στο πλαίσιο διοργάνωσης και διεξαγωγής του καλλιτεχνικού Φεστιβάλ «Summer Nostos Festival», το οποίο θα λάβει χώρα στις 23-30 Ιουνίου 2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε» («ΚΠΙΣΝ Α.Ε.»), που εδρεύει στην Λ. Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής και το «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» το οποίο εδρεύει στις Βερμούδες και διατηρεί γραφείο στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 86Α, ΤΚ 11528(«ΙΣΝ»).

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τα δεδομένα σας συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα εθελοντισμού στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού Φεστιβάλ «Summer Nostos Festival», το οποίο θα λάβει χώρα στις 23-30 Ιουνίου 2019 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και για την ενημέρωση που χρειάζεται να λαμβάνετε σχετικά με το πρόγραμμα. Τα στοιχεία σας θα τηρηθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Με τη ρητή συναίνεσή σας το ΙΣΝ και η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα χρησιμοποιήσει το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο επικοινωνίας και την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που δηλώσατε κατά την εγγραφή σας στο πρόγραμμα με σκοπό να σας ενημερώνει, για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες και τα νέα του ΙΣΝ και της ΚΠΙΣΝ Α.Ε, καθώς και για μελλοντικά προγράμματα εθελοντισμού.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρηθούν για χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος εθελοντισμού για το Summer Nostos Festival 2019, όχι αργότερα από τις 15 Ιουλίου 2019, οπότε και θα διαγραφούν. Εάν έχετε συναινέσει ρητά στην λήψη ενημερώσεων κατά τα ανωτέρω, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το e-mail επικοινωνίας σας θα τηρηθεί για αόριστο χρονικό διάστημα, έως ότου ζητήσετε την παύση της λήψης ενημερώσεων και της επεξεργασίας.

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. και το ΙΣΝ περιορίζουν τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου μόνο σε ενηλίκους και σε ανηλίκους άνω των 16 ετών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντισμού, εφόσον έχουν λάβει τις απαραίτητες συναινέσεις. Πρόθεση της ΚΠΙΣΝ ΑΕ και του ΙΣΝ είναι να μη συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 16 ετών που τυχόν έχουν πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο και δεν πληρούν τα ανωτέρω. Ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ και το ΙΣΝ υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους.

Το ΙΣΝ και η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. ενδέχεται να κοινοποιήσουν τα στοιχεία σας σε εταιρίες που τους παρέχουν υπηρεσίες επικοινωνιακού σχεδιασμού και προώθησης, μόνο στον βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των υποχρεώσεων τους προς το ΙΣΝ ή την ΚΠΙΣΝ. Α.Ε. και όχι για δικό τους όφελος και πάντοτε σύμφωνα με το Νόμο.

Δικαιούστε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και σας αφορούν. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, να ασκήσετε το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία αυτών. Μπορείτε να ανακαλέσετε την παρούσα συγκατάθεση, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή πριν από την ανάκλησή της. Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, καθώς και για τυχόν παρατηρήσεις, ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την ΚΠΙΣΝ ΑΕ: Κα Ξένια Τακτικού, Τηλέφωνο: 21 6809 1000, Διεύθυνση: Λεωφόρος Α. Συγγρού 364, 17674 Καλλιθέα Αττικής/ Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το ΙΣΝ: Κος Αθανάσιος Πολίτης, Τηλέφωνο: 210-8778300, Διεύθυνση: Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 86Α, Αθήνα, ΤΚ 11528.