Summer Nostos FestivalSummer Nostos Festival

Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, στα παρακάτω στοιχεία, ανάλογα με το αίτημά σας:

Γενικές πληροφορίες για το SNFestival
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα του SNFestival στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@SNFestival.org 

Αιτήματα από MME
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Zuma Communications στο info@zumacom.gr 

Ιστοχώροs - Εφαρμογή SNFestival 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yπεύθυνη Oμάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@SNF.org

Εθελοντές 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yπεύθυνη Oμάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση volunteers@snfestival.org

SNF RUN
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Yπεύθυνη Oμάδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@SNFRUN.org