Summer Nostos FestivalSummer Nostos Festival

Tα τελευταία 8 χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει το ετήσιο SNF Conference στην Αθήνα.

Η θεματολογία κάθε συνεδρίου ποικίλει βάσει των εκάστοτε προκλήσεων και προβληματισμών που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή ενώ τα τελευταία έτη το Συνέδριο έχει παρουσιάσει θεματικές όπως η οικονομική κρίση, ο ρόλος της Κοινωνίας Πρόνοιας, η βιωσιμότητα, οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, η σημασία του δημόσιου χώρου, τα αίτια της πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης και η ανατροπή.

Το SNF Conference για το 2020 αρχικά ήταν αφιερωμένο στο θέμα Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρωτοπόροι επαγγελματίες από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αναλυτές, αμφισβητίες, ηγετικές φυσιογνωμίες, κριτικοί και καλλιτέχνες, εμπειρογνώμονες των νομικών, ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών είχαν προσκληθεί από ολόκληρο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε έναν αντισυμβατικό διάλογο με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Έναν διάλογο που θα έθετε την ανθρωπότητα στο επίκεντρο.

Αν και εξαιτίας της παγκόσμιας επιδημίας του Covid 19, το SNF Conference δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί στην αρχική του μορφή όπως την είχαμε σχεδιάσει, η επιθυμία μας να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ ανταλλαγής ιδεών παραμένει αμείωτη. Έτσι στις 22 Ιουνίου και 23 Ιουνίου, 2020, το SNF Conference, στo πλαίσιο της διαδικτυακής εκδοχής του SNFestival, RetroFuture, θα παρουσιάσει μια αναδρομή στα θέματα και τα ερωτήματα που έχει θέσει το συνέδριο τα τελευταία 8 έτη και θα εξετάσει πως αυτά παραμένουν επίκαιρα εν μέσω των απροσδόκητων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα λόγω της πανδημίας. Επιπλέον θα παρουσιάσουμε μια πρώτη εκδοχή των θεμάτων και ερωτημάτων που θα κληθούμε να συζητήσουμε και να αναλογιστούμε στο πλαίσιο του 2021 SNF Conference, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαδικτυακών συζητήσεων που θα παρουσιάσει το SNF Conference στις 22 και 23 Ιουνίου, 2020 θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα.

23 ιουνίου 18:00
Tα τελευταία 8 χρόνια το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει το ετήσιο SNF Conference στην Αθήνα. Η θεματολογία κάθε συνεδρίου ποικίλει βάσει των εκάστοτε προκλήσεων και προβληματισμών που ισχύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή ενώ τα τελευταία έτη το Συνέδριο έχει παρουσιάσει θεματικές όπως η οικονομική κρίση, ο ρόλος της Κοινωνίας Πρόνοιας, η βιωσιμότητα, οι επιπτώσεις της προσφυγικής κρίσης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, η σημασία του δημόσιου χώρου, τα αίτια της πολιτικής και κοινωνικής πόλωσης και η ανατροπή. Το SNF Conference για το 2020 αρχικά ήταν αφιερωμένο στο θέμα Ανθρωπότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρωτοπόροι επαγγελματίες από τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αναλυτές, αμφισβητίες, ηγετικές φυσιογνωμίες, κριτικοί και καλλιτέχνες, εμπειρογνώμονες των νομικών, ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών είχαν προσκληθεί από ολόκληρο τον κόσμο για να συμμετάσχουν σε έναν αντισυμβατικό διάλογο με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Έναν διάλογο που θα έθετε την ανθρωπότητα στο επίκεντρο.